icon
icon
icon
icon
0

Gabinet badań psychotechnicznych

Takimi powodami są: prowadzenie wozu w stanie nietrzeźwości, spowodowanie przypadku drogowego, w którym inna osoba doznała trudnego uszczerbku na zdrowiu lub zginęła, a zarówno stan zdrowia. Na badania koniecznie należy zgłosić się do placówki, w jakiej lekarze mają specjalistyczne uprawnienia do przeprowadzania takich badań lekarskich. Niesłychanie znaczące jest, by osoba, która musi przejść badanie lekarskie w ramach uzyskania prawa jazdy, zgłosiła się na nie trzeźwa, a dzień wcześniej również...
0

Badania po alkoholu dla kierowców

W tej pracowni mamy do czynienia z doświadczonym, nowoczesnym sprzętem. Takim badaniom musi poddać się każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy. Jeśli zostały one cofnięte z powodu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, większy nacisk podczas badań kładziony jest na stwierdzenie istnienia lub wykluczenia objawów wskazujących na uzależnienie osoby badanej od alkoholu. Badania wykonują nieranieni do tego lekarze. Oferta badania kierowców Sosnowiec skierowana jest również do osób, które ubiega...
0

Co warto wiedzieć o badaniach kierowców

Aby wykonać badania kierowców Sosnowiec należy zgłosić się do stosownej placówki, jaka współpracuje z lekarzami specjalistami wykonującymi takie badania. Będzie tu chodziło o szereg badań mających na celu stwierdzenie istnienia lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Kandydaci na kierowców poddawani są więc badaniom układu krążenia, układu oddechowego. Osoby zgłaszające się na badania powinny mieć skierowanie od lekarza lub pracodawcy oraz dokument potwierdzający tożsamość...
0

Każdy kierowca zawodowy musi mieć badania

Aby uzyskać prawo jazdy nie wystarczy zdać egzaminy. Badany jest również stan psychiczny. Specjalistycznym badaniom poddawane są osoby, jakim cofnięto prawo jazdy. Potrzebne są specjalistyczne konsultacje lekarskie, a dokładnie posiadanie orzeczenia lekarskiego umożliwiającego prowadzenie pojazdów. Na badania kierowców Sosnowiec należy zgłosić się ze skierowaniem i dokumentem tożsamości. Osoba badana poddawana jest rutynowej kontroli staniu zdrowia, czyli układu krążenia, oddechowego, narządu sł...
0

Jakie badania są dla kierowców

Potrzebne badania kierowców Sosnowiec można wykonać w proponowanej pracowni firmy, jaka współpracuje z lekarzami posiadającymi uprawnienia do ich przeprowadzania. Na badania takie kierowani są również kierowcy, którzy utracili prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub osoby, jakim cofnięto prawo jazdy ze względu na ich stan zdrowia. Jakie osoby podlegają stwierdzeniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem? Są to wszystkie osoby ubiegające się o prawo jazd...